Wesprzyj finansowo moją kampanię wyborczą!

Wsparcie

Polko i Polaku, prowadzenie kampanii wyborczej wiąże się z dużą aktywnością, wywiadami, ale także… z wydatkami, a ponieważ idę oddolnie – liczy się każde wsparcie. Każdy, komu leży na serc przyszłość Polski i Śląska, może wesprzeć moją kampanię – także Ty! Zasady wsparcia są określone i poniżej znajdziesz informację, jak możesz dokonać wpłaty, która pomoże mi w walce o mandat poselski.

1. Wpłat można dokonywać na rachunek: 38 1020 1026 0000 1802 0395 5127
Tytułem: „Darowizna. Mieszkam w Polsce i jestem polskim obywatelem. Wsparcie dla kandydata: Grzegorz Płaczek”
Nazwa i adres odbiorcy: Konfederacja Wolność i Niepodległość, ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa

2. Niedopuszczalne jest wykonywanie przelewu:
– z rachunku firmowego lub zagranicznego,
– poprzez internetowych pośredników płatności,
– przez osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego lub nie mieszkają na stałe w Polsce.
W wyżej wymienionych przypadkach środki zostaną zwrócone lub przekazane na rzecz Skarbu Państwa.

3. Łączna kwota wpłat od jednego Darczyńcy w całym roku 2023 nie może przekraczać 52 350 złotych.

4. Partia zobowiązana jest do prowadzenia dostępnego online rejestru wpłat, do którego wpisany zostanie (z imienia i nazwiska, daty oraz kwoty wpłat) każdy Darczyńca, którego suma wpłat przekroczy 10 000 złotych. Dane Darczyńców wpłacających mniejsze kwoty nie będą publikowane w Internecie (chyba że Darczyńca sobie tego zażyczy).

DZIĘKUJĄC ZA KAŻDĄ WPŁATĘ na rzecz mojej kampanii wyborczej, zapraszam także do każdego innego wsparcia (np. rozwieszanie ulotek, prezentacja banerów, zbieranie podpisów, itd.) – szczegóły są dostępne: TUTAJ. W tej walce liczy się każda para rąk.