Tu jest Polska.

Wspólnie wywalczyliśmy mandat poselski na Śląsku!

Walcząc o Polskę, ale także o moją rodzinę, postanowiłem stanąć do walki o mandat poselski. I udało się. Dziękuję każdemu z Was za zaufanie i energię.

W lat 2021-2023 kierowana przeze mnie Fundacja Nowe Spektrum pomogła tysiącom osób. I to również dzięki tym osobom udało się wygrać w lutym 2023 roku prawybory w Katowicach. A to mocno przybliżyło mnie/nas do mandatu poselskiego, aby móc walczyć sprawniej… z patologicznym systemem.

Poniżej małe wspomnienie i historia o tym,  gdy walczyłem jako NIEZALEŻNY kandydat w prawyborach w Katowicach w dniu: 04.02.2023 r. W prawyborach, które… wspólnie wygraliśmy. Co zyskałem, wygrywając prawybory? W jesiennych wyborach, jako niezależny kandydat do sejmu, będę liderem w okręgu katowickim na liście Konfederacji. Ale zacznijmy od początku…

Poniżej małe wspomnienie, czyli mój spot wyborczy, gdy walczyłem jako NIEZALEŻNY kandydat w prawyborach w Katowicach w dniu: 04.02.2023 r. W prawyborach, które… wspólnie wygraliśmy.

Historia pisze się na naszych oczach…

Zwykle jest tak, że do sejmu dostają się osoby, które startują z pierwszych pozycji na liście wyborczej danej partii. Innymi słowy – kandydat musi przynależeć do partii. Nie zgadzam się z takim podejściem, ale tak właśnie Polacy od lat są rozgrywani przez system.

To właśnie prezes partii i osoby, które nią rządzą decydują, kto jest przysłowiową „jedynką” na liście w wyborach. W ten sposób partia decyduje o tym, kto ostatecznie powinien zostać posłem. Tak działa PiS, KO, Polska2050, SLD, Solidarna Polska, etc. Tak działają partie. Brzydzę się tym. „Jedynka” na liście ma ogromną moc, zatem lojalność wobec wodza partii… popłaca. Patologiczny system działa w ten sposób od lat. Nie jesteś w partii lub krytykujesz wodza? Odpadasz. Dlatego pojedynczy posłowie siedzą cicho i zawsze wspierają lidera. Inaczej szanse na kolejną kadencje są niemal znikome.

W ramach Konfederacji działają 3 partie:

    • Nowa Nadzieja (prezes: Sławomir Mentzen),
    • Ruch Narodowy (prezes: poseł Krzysztof Bosak),
    • Konfederacja Korony Polskiej (prezes: poseł Grzegorz Braun)

Staram się zachęcić do wspierania Konfederacji środowiska wolnościowe i niezrzeszone. Dla NAS także jest miejsce na scenie politycznej przy boku silnych liderów Konfederacji.

  • Jesienią 2023 roku planowane są wybory do parlamentu – Polacy będą wybierać posłów w swoich okręgach. Zwykle to władze partii decydują o tym, kto ma być „jedynką” w parlamentarnych wyborach. Oczywiście w partiach często dochodzi do sytuacji, ze niekoniecznie „najlepszy kandydat” otrzymuje „jedynkę”. I to trzeba wyraźnie powiedzieć – „jedynka” na liście wyborczej zwykle jest zarezerwowana dla działacza partyjnego. I to moim zdaniem nie jest fair. Niech rzuci kamieniem ten, kto nie widzi takich przypadków. Znam osoby, które w różnych partiach sprawdziły się w ostatnich latach w walce z systemem i ostatecznie nie będą „jedynkami”, pomimo, że biją na łeb i szyję innych kontrkandydatów. Moim zdaniem aktywni i walczący kandydaci, powinni zawsze być „jedynkami”,. Ponad podziałami – na Pomorzu, na Śląsku, itp.

Dlaczego dzień 04.02.2023 r. w Katowicach był ważny?

Bowiem zmieniły się chwilowo reguły gry. Pan Sławomir Mentzen, który objął fotel prezesa tzw. korwinistów, postanowił zmienić nazwę jednej z partii, które tworzą Konfederację i tak powstała: „Nowa Nadzieja”. Ta partia to nic innego, jak dotychczasowa partia, która była kierowana przez popularnego prezesa Janusza Korwina – Mikke.

I teraz uwaga! Nowo wybrany prezes największej partii tworzącej Konfederację – Pan Sławomir Mentzen w momencie przejęcia władzy (w miejsce Pana prezesa Korwina – Mikke) postanowił w ramach kierowanej przez siebie partii ogłosić prawybory w 20 okręgach w Polsce. Każdy Polak mógł stanąć do walki, aby zostać „jedynkę” w okręgach, które zostały przyznane przez liderów Konfederację partii „Nowa Nadzieja”. Pojawiła się niezwykła wyrwa w systemie, z której spróbowałem (wraz z ruchami wolnościowymi) skorzystać.

W prawyborach, przypadku partii Nowa Nadzieja, to nie Pan prezes Sławomir Menzten oraz koledzy partyjni decydowali o tym, kto zostanie w 20 okręgach w Polsce „jedynką”, ale… zwykli LUDZIE.

Wygrałem w prawyborach w Katowicach – co teraz? Jaki kolejny krok?

Jako Polak i jednocześnie Ślązak stanąłem do walki 04.02.2023 r. w Katowicach, aby walczyć o „jedynkę”. Wystartować mógł niemal KAŻDY, kto zgłosił się do końca 2022 roku. Kandydat NIE musiał przynależeć do jakiejkolwiek z 3 partii, która obecnie tworzy Konfederację.

Stanąłem do gry i… wygrałem. Wygraliśmy. Stało się coś niesamowitego na skalę całego kraju. W dniu 04.02.2023 r. przyjechał to Katowic tłum – wydano 1531 kart do głosowania, a liczenie głosów zakończyło się naprawdę późnym wieczorem.

Czuję ogromną odpowiedzialność na swoich barkach.

W prawyborach w Katowicach otrzymałem 1371 głosów, co oznacza największą ilość głosów wśród wszystkich kandydatów W CAŁEJ POLSCE!

Przede mną wybory do polskiego parlementu, które odbędą się jesienią 2023 r. Przede mną, a właściwie – przed NAMI, kampania wyborcza i ciężka codzienna praca, której efektem ma być sięgnięcie po mandat poselski.

O jakie wartości chciałbym walczyć? Bo… tutaj chodzi o walkę?

To nie czas na to, aby cokolwiek komukolwiek obiecywać. Jeśli ktoś nie zna mojej dotychczasowej działalności, nie uda mi się przekonać takiej osoby tą stroną internetową. Każdy zawsze przecież coś komuś obiecuje. Od lat. Niemniej…

Chciałbym nadal kontynuować moją dotychczasową działalność na rzecz wolnej Polski. Chciałbym walczyć z nepotyzmem, starając się pamiętać o takich słowach, jak praworządność i etyka chrześcijańska. Niezbywalnym prawem wolnego człowieka jest prawo nienaruszalnej własności oraz wypowiadania słów i myśli. Sądy nie działają odpowiednio – sprawiedliwość powinna być rezultatem prostego i zrozumiałego prawa i wypływać z prawa naturalnego. Każdy powinien być pewien, że zostanie potraktowany sprawiedliwie – tak zwyczajnie, zgodnie ze zwykłym sumieniem. Za niepodważalne uważam prawo rodziców do decydowania o losie swoich dzieci, do wychowywania ich według własnych przekonań i światopoglądu. Dla mnie rodzicami są kobieta i mężczyzna. Szanuję różnorodność, jednak co do definicji rodziny, jestem tradycjonalistą.

Jestem Polakiem i pomimo, że wiele razy sam pomogłem, nie zgadzam się, aby rząd pomagał nadmiernie przedstawicielom innych narodów. Musi tutaj istnieć zdrowy rozsądek. Najpierw Polska!

Jestem przeciwny dominacji korporacji farmaceutycznych, a lockdown’y uważam za szkodliwe społecznie rozwiązania. Zamykanie parków i cmentarzy samo się komentuje.

Silny, autonomiczny samorząd lokalny winien zapewniać to, czego nie mogą zrobić jednostki i rodziny. To lokalne środowiska i mieszkańcy powinni mieć możliwość decydowania o kształtowaniu swojej historii – rząd w Polsce działa często w oderwaniu od „lokalnych potrzeb”.

Odrzucam opodatkowanie pracy. Każdy ma prawo do dobrobytu. Surowce Polski powinny należeć do Polaków i należy zrobić wszystko, aby surowce naturalne nie zostały wyprzedane innym państwom lub zagranicznym korporacjom. Popieram konieczność ustanowienia prawnego zakazu zadłużania państwa i samorządów, co obecnie ma miejsce.

Jestem wciąż tym samym Grzegorzem i jeśli otrzymam wsparcie w wyborach jesienią 2023 roku, będę kolejnym wolnościowym głosem w sejmie. Niech żyje wolna Polska! Zrobię, co w mojej mocy, aby utrzymać biało-czerwoną lojalność.